Rogaland pelsdyralslags annonserte og forhåndsomtalte skinn- og utstyrsutstilling i nybygget til Jæren pelselag på Grødaland i Hå lørdag var åpen for folk flest.

Gitt den hete debatten som omgir pelsdyroppdrett hadde arrangøren en viss tro på at en og annen representant for «folk flest» hadde stukket innom. Enten de er for eller mot oppdrett og flåing av mink og rev.

Spesielt interessert

Men på en noenlunde godværs-lørdag – og med ski-VM rullende over de tusen skjermer – forble pelsarrangementet en happening for de spesielt interesserte.

Det vil si oppdrettere, eks-oppdrettere, teller-på-knappene-oppdrettere, bønder og sentrale og lokale organisasjonsfolk. Godt over hundre i tallet.

God stemning? Det virket sånn. Det store samtaleemnet? Skinnkvaliteter og historiske gode skinnpriser, javisst. Fôring og pelseteknikker, joda.

Kraftig pes

Men drøsen gikk også om peset næringen nå har fra dyrevernere, politikere og en – sett fra næringens ståsted – urovekkende mistillit fra opinionen.

- Jeg har tro på framtida hvis vi bare klarer å overbevise politikerne om at det vi gjør er riktig. Men jeg føler vi er utsatt for en mobbekampanje, sier Magnar Rosland, som har en minkfarm på Salte.

Råtne egg

Han har følge av slektningen Egil Gjesdal fra Lillesand, der Gjesdal driver med ammekyr. Har er bonde, men ser pelsdyrnæringen med et visst utenforblikk. Gjesdal har ingenting imot pelsdyrhold, men mener de useriøse må vekk:

- Det er synd næringen har noen råtne egg, men de finnes jo også andre steder, sier Gjesdal.

Mer tomater – eller pels

Så har vi tomatbonden Runar Serheim fra Fogn. Serheim tilhører en engere gruppe; de som på grunn av den økonomiske gullalderen pelsdyrnæringen nå er inne i – og på tross av avviklings-spøkelset – teller på knappene om de skal satse på pels.

- Jeg vurderer det sånn at jeg enten investerer videre i veksthus, eller bygger om et gammelt veksthus til pelsdyrhold, sier Serheim.

- Du tror ikke politikerne kommer til å legge ned pelsdyrnæringen?

- Nei, jeg tror næringen er i ferd med å bli så proff og har et så godt marked at det ikke vil skje.

290 farmer

Ifølge oppdaterte tall fra markedssjef Torkil Tveter i Norges Pelsdyralslag er det nå 290 pelsdyrgårder i Norge. Det er en halvering fra 2007. Parallelt med avskallingen har trenden vært stadig større anlegg.

  • Av de 290 farmene har 105 mink, 30 har både mink og rev, mens 155 har rev.
  • I Rogaland er det 75 farmer, hvorav 70 med mink. Rogaland er det suverent største minkfylket med godt over to tredeler av landets minkskinn-produksjon.
  • I 2012 sluttet 10 oppdrettere med pelsdyr, men fem av farmene drives videre av andre.
  • Samtidig pågår en aktiv rekruttering inn i næringen. Pelsdyralslaget laget i fjor 43 driftsplaner for potensielle nyetableringer, hvorav 30 i Rogaland.
  • Siden inngangen til 2012 er 18 farmer, 16 med mink og to med rev, etablert eller under oppstart.
  • Pelsdyrnæringen i Norge omsatte i 2012 for kloss i 500 millioner kroner. Så å si all skinnproduksjon eksporteres.

Dyrevernkamp

For noen dager siden gikk Dyrevernalliansen ut med nok en pressemelding i sin kamp mot næringen. Med Mattilsynet som kilde fortalte organisasjonen at det i løpet av ett år er avdekket lovbrudd ved 65 pelsfarmer her i landet.

Dyrevernalliansen oppgir at det i halvparten av tilfellene dreide seg om «vedtak med pålegg og ofte hastevedtak, i hovedsak på grunn av syke og skadde dyr som måtte avlives».

Utover dette går ikke Dyrevernalliansen noe nærmere inn på hva slags lovbrudd det er snakk om.

- Skjevt bilde

Styreleder Betran Trane Skadsem har liten tillit til måten dyrevernorganisasjonene bruker informasjon om tilsyn og inspeksjoner på pelsfarmer på.

- De prøver å skape et inntrykk av alt er like alvorlig. Det gir et helt feil bilde. Også et lite hull i et gjerde registreres som et brudd på bestemmelser, eksemplifiserer han.

Trane Skadsem hevder han ikke er særlig nervøs for pelsdyrnæringens framtid.

Politisk flertall

En fortsatt rød-grønn regjering med Senterpartiet med på laget, vil ikke avvikle pelsdyrhold, selv om Ap og SV har programfestet det. En blå regjering dominert av Høyre vil også holde sin hånd over næringen, tror han. Frp og KrF er fortsatt relativt pelsvennlige. Venstre vil avvikle.

- Vi vil fortsatt ha et politisk flertall i Stortinget i ryggen, mener Trane Skadsem.

Ap-topp på minkbesøk

Mandag besøker Ap-toppen Terje Lien-Aasland, leder av Stortingets næringskomite og flere andre Ap-politikere, minkfarmen til Hege og Geir Brattebø i Bjerkreim, etter invitasjon fra Norges Pelsdyralslag.

Ap er noe splittet i pels-saken, selv om partiet har programfestet avvikling. Aasland-Lien flagget før jul at han mener en styrt avvikling bør skje så raskt som mulig. Han krevde også at utredningen om næringen Landbruks- og matdepartementet jobber med kommer fortest mulig på bordet.

Aksjonist-oppslag

I slutten av januar gikk departementet ut med at utredningen angivelig er så krevende at den ikke blir ferdig før valget.

Ikke pelsdyr-svar før valget 

Bakgrunnen for Lien-Aaslans utspill før jul var nye NRK-oppslag som formidlet bilder dyrevernere hadde tatt av syke og skadde dyr i en del farmer rundt om i landet.

I mellomtiden har avsløringer av sosial dumping og nye brudd på dyrevernbestemmelser hos landets største minkoppdretter, sandnesbondem Jan Gjesdal, bidratt til å forsterke trykket mot pelsdyrnæringen. Gjesdal blir også politietterforsket.

Dalane Tidende skrev fredag at pelsdyralslaget nekter pressen å være med på politiker-befaringen på den nevnte pelsfarmen i Bjerkreim.

Prøver å påvirke

Styreleder Bertran Trane Skadsem sier dette ikke riktig.

- Vi nekter ikke pressen å være med, men vi har ikke lagt opp til noen pressekonferanse. Vi prioriterer å informere politikerne, sier Trane Skadsem.

- Hva er hensikten med å invitere Lien-Aasland & co på pelsvisningen i Bjerkreim?

- Vi vil vise hvordan næringen driver, slik at de har bedre forutsetninger og bakgrunn for å debattere både næringen og dyrevelferd. Vi har tro på at mindretalls-synet i partiet skal vinne fram på landsmøtet til våren, hvis sentrale personer får et mer korrekt bilde av norsk pelsldyroppdrett, framholder Trane Skadsem, som gjentar at han mener dyrevernere i altfor stor grad får lov til å legge premissene for hva politikerne mener.

Er optimister

- Hvordan vil du beskrive stemningen i næringen akkurat nå?

- På tross av den politiske diskusjonen er stemningen veldig god. Den gode lønnsomheten gjør at det er optimisme og framtidstro.

Trane Skadsem har minkfarm i tillegg til annet dyrehold og potetproduksjon i Klepp. Han er selv ikke av de største minkprodusentene, men regner med å produsere om lag 10.000 minkskinn i 2013. Holder skinnprisene seg på dagens rekordnivå, vil det gi en bruttoinntekt på over 6 millioner kroner. Anslagsvis halvparten vil være fortjeneste.

De største minkoppdretterne får trolig en tosikret millioninntekt i 2013.

Dansk kjempenæring

Også salgssjef Stig Reinhold og områdesjef Martin Fogtmann i Kopenhagen Fur, Europas største skinnauksjonshus, minglet blant pelsfolket på Grødaland i dag.

Danmark har verdens største minkproduksjon, med et årlig volum på rundt 14 millioner skinn. Med støttefunksjoner omsetter dansk pelsdyrnæring nå for cirka 13 milliarder kroner og sysselsetter rundt 20.000 årsverk, ifølge Reinhold og Fogtmann.

- Lite motstand

- Det politiske klimaet rundt næringen i Danmark er riktig godt, etter at det har vært investert store beløp i å møte krav til dyrevelferd, sier Stig Reinholdt. Slik var det ikke før forbedringene ble gjennomført.

Dyrevernorgansasjoner har ikke lagt ned kampen mot den danske minkindustrien. - Men det er lenge siden vi har sett noe særlig til dem, hevder de to pelstoppene, som spår fortsatt rekordpriser på de internasjonale skinnauksjonene i København og Helsinki.

Kina nøkkelen, her også

Globalt har skinnindustrien aldri vært større, hevder de to danskene. De viser til at det særlig er den kinesiske etterspørselen som holder trykket oppe.

Kinesernes pelsmoter er i stor grad et speilbilde av motene i Europa. Dersom pels får en alvorlig nedtur i et kriserammet Europa kan det påvirke trendene i Kina. Dette kan i neste omgang få det globale pelsmarkedet til å bikke nedover, ifølge Stig Reinhold og Martin Fogtmann.