IVAR fikk én million i mulkt

Stavanger tingrett har idømt det interkommunale vann-, avløps- og renovasjonsselskapet en mulkt til statskassen på en million kroner for brudd på loven om offentlige anskaffelser.

Saksøker Multiconsult ble også tilkjent en erstatning på 223.000 kroner.

Det var like før jul i fjor at IVAR inngikk kontrakt med Norconsult AS om rådgivende ingeniørtjenester knyttet til etableringen av Grødaland biogassanlegg i Hå.

Konkurrenten Multiconsult AS ga også inn tilbud i konkurransen, fikk ikke jobben og fant grunn til å klage på tildelingsbeslutningen. Retten har kommet til at IVAR har benyttet seg av et ulovlig tildelingskriterium i prosessen, i og med at vilkåret "kompetanse på prosjektdeltakere" er brukt to ganger, både i kvalifiseringsfasen forut for anbudene og i evalueringen etter at anbudene var inngitt.

Multiconsult mente dette var en ulovlig sammenblanding av kvalifikasjons- og tildelingskriterier, noe retten er enig i. Da saken ble behandlet første gang ved Stavanger tingrett 21. desember, satte retten mulkten til 1,5 millioner kroner, noe IVAR mente var for høyt.

Retten har nå justert ned mulkten til en million kroner, noe som utgjør om lag 14 prosent av kontraktsummen.

IVARs prosessfullmektig Belinda Taranger Ingebrigtsen sier at hennes klient har godtatt tingrettens dom.

 

 

 

Les også

Siste fra Jæren

Siste nytt

Siste 100 saker