• M44 kan med ny sentrumsplan planlegge nye boliger og næringslokaler fra Bryne mølle (foran til venstre), langs elva, over Felleskjøpets butikk og videre over P-plassen.

    FOTO: Jon Ingemundsen

  • Så spenstig mente arkitektene i 2010 det kunne bli på dagens sterkt trafikkerte Reeveg, foran Bryne mølle. Nå foreslår ny sentrumsplan at det her fortsatt skal bli plass til biler, men fotgjengerne skal prioriteres. Det samme foreslås for Storgata.

    FOTO: Kristine Meidell Hafsøe

To boligtårn kan bli Brynes nye port

Eierne av M44 får ikke bygge høyhus som et nytt landemerke på kornsiloen ved Bryne mølle, men kan gå videre med planene for mer enn 100 nye boliger i nye bygg over dagens parkeringsplass.

Alt i følge forslaget til ny sentrumsdel plan for Bryne som i dag for første gang behandles av politikerne i utvalg for lokal utvikling.

- Den nye sentrumsplanen ser ut til å være forenlig med de planene vi har for området, kommenterer Roar Feedt, direktør for forretningsutvikling i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Det bondeeide selskapet har sammen med Coop Høyland og Jæren transformert det som var en utkant på Bryne til å bli byens største handleområde med over 1,8 millioner besøkende årlig.

Byens nye fasade

Men eierne av M44 stopper ikke med det:

I februar meldte Aftenbladet at M44 hadde presentert for kommunen et utviklingsprosjekt som ville gi Bryne en ny fasade mot byens mest kjente innfartsåre, fylkesveg 44.

Skissen doblet dagens bebygde areal for eiendommen. Den viste et nytt bygg over flere kvartaler i 6 til 8 etasjer – med kanskje 100 nye boliger, næring og et nytt parkeringshus i tre etasjer, slik at M44 kunne få plass til 1000 biler.

Det meste av dagens svært synlige og store parkeringsplass mellom veien og byen ville med prosjektet bli skjult. I stedet vil man reise en nytt bygg – som en L – langs fylkesvei 44 og Arne Garborgs veg og rett over Felleskjøpets egen butikk som da må rives.

- Kjør på

 - Dette er spennende og svært interessant. Kjør på, var oppfordring til utbyggerne fra ordfører Reinert Kverneland (H).

Han understrekte likevel at M44 med dette ikke hadde fått noe klarsignal. Planene må fremmes som en vanlig byggesak. M44 vil også gå ut over vedtatte byggehøyder, men de hadde alt gått ut på dato, sa ordføreren den gang.

I området er det lov å bygge fire etasjer, M44 ønsket minst å doble denne høyden.

Kommunen har etterpå ytret ønske om at M44 ikke må planlegge et sammenhengende bygg over to til tre kvartaler.

- Vi har hatt tett dialog med M44. Vi har bedt om at de bryter opp L-bygget for at det skal harmonere med dagens kvartalstruktur på Bryne, opplyser seksjonsleder for arealplan i Time, Ingvild Kristine Wathne Røst.

M44 vil nå ta hensyn til dette og ser for seg at de i stedet kan bygge to boligtårn med siktlinje mellom på eiendommen.

Til politikerne i dag

I dag er ny sentrumsdelplan for Bryne vest i lokal utvikling, men bare med forslag om å sende planen ut på høring.

Administrasjonen foreslår et nytt parkdrag langs elva, der den storstilte boligbyggingen planlegges. De åpner også for boliger på Felleskjøpets butikk. Men planen tar ikke stilling til det konkrete byggeprosjektet.

Planen åpner imidlertid for at M44 kan bygge nærmere enn 40 meter fra fylkesvei 44 fordi det alt er regulert inn fire felts vei forbi Bryne med sykkel- og gangsti på begge sider.

I tillegg foreslås det vern av den gamle kornsiloen til Felleskjøpet. Også her er det tidligere foreslått boliger i et nytt høyhus. Det kan det fortsatt bli, men ikke i flere etasjer enn dagens bygg. Kornsiloen har i dag en mønehøyde på 22 meter. Bare stålsiloen kan rives, men et nytt bygg her kan få maks en høyde på 13 meter, ifølge forslaget.

Felleskjøpet ser at anlegget kan få en variert bruk. Både kafeer, galleri, kultur og boliger er innslag som kan være aktuelle når kornmottaket blir historie. I høst sto traktorene fortsatt i kø for å levere korn til anlegget som ligger vegg i vegg med Jærens største kjøpesenter.

Men det blir mest boliger i potten for utviklingsprosjektet langs Bryneåna.

Som hånd i hanske for M44

- Planene for et nytt parkdrag passer helt med vårt prosjekt. Elva er tenkt som et nytt grønt innslag foran boligene. Når det gjelder vernet av kornmottaket, har vi aldri hatt planer om å fjerne det, men vi vurderer det slik at det er mer begrensninger for boliger her enn i et nytt bygg langs elva og fylkesveien, sier Roar Feedt, som derfor ser at han kan gå videre med planleggingen av en helt ny bydel på Jæren.

I dagens møte i lokal utvikling vil det også bli gitt en forklaring på hvorfor M44 fortsatt ikke har bygget nytt fasadebygg, som en ny åpning mot Bryne. Den skulle stått ferdig 30. juni i år.

Dette var et rekkefølgekrav for at M44 fikk lov til å bygge på den siste etasjen med butikker. Butikkene er på plass, men den nye fasaden glimrer med sitt fravær.

 

Les også

Siste fra Jæren

Siste nytt

Siste 100 saker