• - Vi vil ha fire hurtigbåtavganger som i dag, sier Ole Olsen, her sammen med Lasse Pallesen.

Hva har vi gjort galt?

Kvitsøy og Foldøy kjemper for rutetilbudet, som er livsnerven i lokalsamfunnet.

- Hva har vi gjort galt?

Spørsmålet stilles av Ole Olsen, tidligere ordfører på Kvitsøy, som nå er leder av Kvitsøy samferdselsforening. Pendlerne i øysamfunnet med 550 sjeler er sterkt uenig i nytt forslag til redusering av hurtigbåttilbudet til Kvitsøy. Hvis fylkespolitikere vedtar forslaget, vil det føre til en halvering av dagens hurtigbåtavganger fra fire til to.

Olsen viser til at de 350 innbyggerne på Fogn i Finnøy har ni daglige hurtigbåtavganger og 5-6 turer i helgene. I tillegg har Fogn 11 ferjeavganger.

- Det er jo kjempebra at de har det. Til sammenligning har vi åtte ferjeavganger og fire hurtigbåtavganger. Og nå vil de altså halvere antallet avganger til to. Vi sammenligner oss med andre øyer og er ikke i nærheten av deres tilbud. Likevel er det vi som skal ta rutekuttene, undres Olsen.

I forbindelse med åpningen av T-forbindelsen kuttes anløpet av Skudeneshanv ut i sambandet Mekjarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn. Det er aktuelt å gi Kvitsøy to flere ferjeavganger som kompensasjon for de to hurtigbåtavgangene som forsvinner.

Sparer penger

- Fylket sparer 19,5 millioner kroner på å legge ned Skudenessambandet. De tjener penger og får nå mer penger fra staten. Kan de ikke da bidra til et løft hos oss? I stedet blir det foreslått reduksjoner. Vi vil ha hurtigbåttilbudet som i dag og ønsker i tillegg flere ferjeavganger. Dette forventer vi at fylkespolitikerne tar tak i, sier Olsen.

Bakgrunnen er at mange av pendlerne fra og til Kvitsøy har tilpasset arbeidssituasjonen sin etter rutetilbudet. Fordelen med hurtigbåten er at den anløper Stavanger. Ferja går til Mekjarvik, og det er flere anløp uten busskorrespondanse.

- Endringen vil medføre en fordobling av reisetiden fra 1 time og 20 minutter med hurtigbåten til 2 timer og 40 minutter for de som må ta ferje og buss. Det betyr altså en ukentlig økning i reisetid fra 6,5 time til 13 timer. Noen pendlere må kjøpe en ekstra bil. For andre blir det en umulighet å kunne fortsette å arbeide i Stavanger. Rutetilbudet vårt håndteres på en merkelig måte. Ta Himmelspretten. Da var det lørdagsrute på ferja, og søndagsrute på bussen, forteller Olsen.

Foldøy får lasterute

I indre Ryfylke er ikke Suldal fornøyd med forslaget til ny rutestruktur i Ryfylke. Det er foreslått å opprette en lasterute med lasteferje fra Stavanger via Fisterøyane til Judaberg, utvidet med anløp av Foldøy et par ganger i uka. Foldøy ligger ved innløpet til Sandsfjorden og har cirka 20 innbyggere. Øya har ferjeforbindelse med Jelsa, Hebnes og Nedstrand og videre til Finnøy to ganger daglig, en forbindelse som driftes av Norled med fartøyene MF "Foldøy" og MF "Sjernarøy".

- Det er snakk om å kutte ut både en og toferjeavganger. Ingenting er avgjort så vi vet ikke hvordan det går, sier Eyolf Bjørnsen på Foldøy.

Fastboerlaget har sendt brev for å påpeker hva som blir konsekvensen av et redusert ferjetilbud. To gårdbrukere på Hebnes forpakter jord på Foldøy og slår cirka 1000 rundballer som skal fraktes over fjorden. Maskiner skal fram og tilbake. Det drives kiosk om sommeren og både fastboende og 200 hyttefolk skal ha varer. Kundene ringer til butikk på Nedstrand og får varene tilsendt.

- Uten ferjeavganger vil ikke traktorene stå fast i to-tre dager før de kommer tilbake. Hele landbruket stopper opp. Med bare en avgang vil en lastebil komme til Foldøy, men så kommer den ikke herfra, sier Bjørnsen.

Kommunestyret i Suldal har reagert.

- Suldal kommune kan ikke godta foreslått alternativ til ferjerute for Foldøy. På bakgrunn i aktiv landbruksdrift og annen næring på Foldøy må ferjetilbodet til Foldøy bli opprettholdt som idag, uttaler kommunestyret.

HER ER FORSLAGET OM NY RUTESTRUKTUR I SIN HELHET

Les også

Siste fra Ryfylke

Ny rutestruktur i Ryfylke

Rogaland kollektivtrafikk FKF (Kolumbus) skal sommeren 2013 lyse ut ny anbudskonkurranse for hurtigbåter i Ryfylke. Dagens kontrakt med Norled utløper 31.12.2014. Rutene som inngår i dagens opplegg er Saudaruta, Ryfylkeruta, Jørpelandsruta, Kvitsøyruta, Fisterruta, Finnøyruta, samt lokalbåtruta/Lysefjorden.

Rutestrukturen behandles av styret i Kolumbus 14. mai. Den skal også behandles i fylkeskommunale organer. Fylkestinget har siste ord 11. juni. Deretter vil ny konkurranse bli kunngjort i sommer.

 

 

Siste nytt

Siste 100 saker