• Månedene etter voldsepisoden med politietterforskning, tiltale og dom i tingretten har vært vanskelige. - Særlig har familien tatt voldstiltalen og voldsdommen i tingretten tungt. Frifinnelsen i lagmannsretten og endelig å bli trodd, var en stor lettelse, sier 25-åringen. Det var i denne gata episoden skjedde.

    FOTO: Pål Christensen

- Jeg ble skurken fordi jeg ikke er norsk

Mens den fulle passasjeren som stjal drosjen gikk fri, ble drosjesjåføren tiltalt for vold. Nå er han frikjent, fordi han slo i nødverge.

- Det verste var ikke selve overfallet, men måten politiet behandlet meg på, sier den 25 år gamle universitetsstudenten og tidligere drosjesjåføren til Aftenbladet.

I lagmannsretten ble han nylig frikjent for vold mot passasjerene. I Jæren tingrett hadde mannen blitt dømt til samfunnsstraff i 120 dager for legemsfornærmelse etter at han slo en av passasjerene i ansiktet med knyttet hånd.

En enstemmig lagmannsrett mente det 25-åringen hele tiden har hevdet, at han handlet i nødverge etter at det oppsto slåsskamp etter krangel i bilen om betalingen.

Les også

Drosjesjåfør voldsfrikjent, politiet refses

Lagmannsretten mener politiet altfor tidlig konkluderte med at drosjesjåføren var den skyldige og unnlot å gå videre med en passasjers promillekjøring og biltjuveri.

 

I dommen kritiseres politiets handlemåte og etterforskning. Ifølge lagmannsretten ser det ut til at politiet raskt mente drosjesjåføren var skurken i saken.

Lagmannsretten peker også på at politiet lot være å gå videre med en passasjers promillekjøring og tjuveri av drosjen.

Da politiet kom, ble jeg glad fordi hjelpen endelig kom. Men allerede da ble jeg sett på som skurken

Forsvareren: - Fremmedfrykt

25-åringens forsvarer, Arvid Sjødin, er ikke nådig mot politiets etterforskning av saken.

- Det er nok flere årsaker til at en etterforskning av en alvorlig voldsepisode kommer så skeivt ut som dette. Men den viktigste grunnen er fremmedfrykt i politiet, hevder Sjødin.

- Når politiet på åstedet treffer to store nordmenn og en spinkel tsjetsjener, og tidlig peker ut tsjetsjeneren som den skyldige, er det vanskelig å se andre forklaringer. Alle prinsipper for straffesaksbehandling ble lagt til side. Heller ikke senere i etterforskningen på politistasjonen kom politiet seg vekk fra fordommene. Sjåføren var allerede den skyldige, mener Sjødin.

Alle prinsipper for straffesaksbehandling ble lagt til side

- Tror du politiet klarer å lære noe av denne saken?

- Nei, svarer Sjødin.

Arvid Sjødin

Advokat Arvid Sjødin.
- Dette kunne skjedd i politiet mange steder, ikke bare i Sandnes og Rogaland. At retningslinjene ikke blir fulgt, er ikke personavhengig, mener Sjødin.

Trodde hjelpen kom

Natt til 8. mai i 2011 jobbet den 25 år gamle russiske statsborgeren med tsjetsjensk tilhørighet som drosjesjåfør og plukket opp tre menn i Stavanger som skulle til Sandnes.

I et boligfelt ble det basketak mellom forsetepassasjeren og sjåføren, først inne i bilen, så utenfor. De to andre passasjerene var også ute av bilen, og en av de andre passasjerene slo så hardt i bakruten at den knuste. Sjåføren klarte å utløse alarmen inn til drosjesentralen.

Da politiet kom til stedet, møtte de en taxi ryggende i stor fart. Bak rattet satt en av de berusede passasjerene som da hadde rygget 200 meter. Før dette hadde drosjesjåføren prøvd å få med seg den ene passasjeren for å kjøre til politiet, men han ble truet og slått med en spade som en av de andre passasjerene hadde funnet.

- Da politiet kom, ble jeg glad fordi hjelpen endelig kom. Men allerede da ble jeg sett på som skurken. De ville ikke høre på meg, og jeg ble kroppsvisitert. Det var veldig ubehagelig, forteller 25-åringen.

- Må kunne stole på politiet

Ifølge lagmannsretten trakk politiet en forhastet konklusjon allerede på åstedet for voldsepisoden.

Lagmannsretten peker også på at det er "uvanlig" og "spesielt uheldig" at det aldri ble tatt noe mistenkt-avhør av sjåføren slik at han fikk muligheten til å kommentere andre vitneutsagn.

Det blir antydet språkproblemer, men 25-åringen mener selv det ligger andre grunner bak politiets handlemåte.

- Jeg håper innerst inne at det ikke er tilfelle, men jeg kan ikke se at det er andre grunner enn at jeg ikke er etnisk norsk.

- Jeg elsker Norge og demokratiet her. Kanskje kan jeg en dag vende tilbake og hjelpe til i landet jeg kommer fra. Men når jeg opplever så stygge holdninger i et demokrati, blir jeg bekymret for framtiden. Vi må kunne stole på politiet, sier tsjetsjeneren.

Jeg håper innerst inne at det ikke er tilfelle, men jeg kan ikke se at det er andre grunner enn at jeg ikke er etnisk norsk.

Sammen med sin forsvarer Arvid Sjødin forbereder nå 25-åringen et erstatningskrav mot Staten for uriktig straffeforfølgelse. Tsjetsjeneren prøvde etter voldsepisoden å kjøre drosje igjen, men har fått påvist postreumatisk stresslidelse.

Avviser forskjells-behandling

Statsadvokat Asbjørn Eritsland innrømmer klare politifeil, men avviser forskjellsbehandling etter etnisitet og avviser også bestemt at politiet behandler mennesker ulikt.

- Du får meg ikke med på å gjøre dette til en sak om rasisme. Men som jeg har sagt tidligere, så burde bevisene på stedet vært sikret bedre.

- Til tross for at politiet i initialfasen kan ha en oppfatning av saken, må alle bevis sikres. Både bevis som er til gunst og ugunst for de mistenkte, sier statsadvokaten til Aftenbladet.

Ifølge aktor blir ikke lagmannsrettens dom forsøkt anket til Høyesterett fra påtalemyndighetens side. Den frikjennende dommen på grunn av nødverge blir dermed rettskraftig.

Når det glapp så ettertrykkelig i politiet som i dette tilfellet, er det naturlig at det blir gjort en vurdering.

- Har politiet noe å lære av denne saken?

- Utvilsomt. Når det glapp så ettertrykkelig i politiet som i dette tilfellet, er det naturlig at det blir gjort en vurdering. Jeg har vært i kontakt med lederen av Sandnes politistasjon og avventer en vurdering av det som skjedde, sier statsadvokat Eritsland.

Ifølge statsadvokaten ble det rett etter voldsepisoden i 2011, av politifolk på stedet, vurdert at passasjeren som i beruset tilstand satte seg bak rattet i drosjen og rykket vekk fra stedet, gjorde dette i nødrett.

- Sett i ettertid skulle nok flere sider av saken vært belyst og flere spor og beviser sikret, gjentar Eritsland.

 

Les også

Siste fra Sandnes

Taxivoldsaken

Lagmannsretten er kritisk til politiets etterforskning og håndtering av en taxivoldsak fra 2011.

Siste nytt

Siste 100 saker