– Slik beskjæring er hærverk

I høstferien ble en allé med svensk asal langs Gand videregående skole beskåret så nesten bare stammene står igjen

– Totalt hærverk, sier planteskoleeier Olav Folkvord etter å ha sett på arbeidet.

Folkvord betegner de om lag 40 år gamle trærne som ødelagte.

– Det kan likevel være verd å se om de klarer seg, for dette er planter som det i Norge ikke er mulig å oppdrive i stor størrelse på grunn av pærebrann, sier han. Men det vil kreve mye stell å få fram nye trekroner. Hvert av de cirka 30 trærne mener Folkvord ville blitt taksert til 100.000 kroner, altså 3 millioner kroner til sammen. Så mye ville det koste å kjøpe og flytte 15-20 år gamle trær til rabatten utenfor skolebygget. Olav Folkvord antar at trærnes opprinnelse er nesten tilbake til da skolen ble bygget.

Driftsleder Njål Egil Pedersen ved Gand videregående skole forklarer at en dugnadsgjeng med ungdommer fikk jobben med beskjæring, men uten anvisning om hvordan og hvor mye. Han er ikke enig i at store verdier er ødelagt.

– Trærne var etter hvert så store at det var et trafikkproblem. Løvet var et problem for skolen helt fram til jul. Nå er det for seint å gjøre det om, men nå får vi se om trærne klarer seg. Jeg tror det, sier Pedersen.

Han tilføyer at Sandnes kommune ble bedt om å hjelpe med beskjæring, men da kommunen forlangte betaling, måtte skolen gjøre det på annet vis.

Les også

Siste fra Sandnes

Relaterte bilder

Siste nytt

Siste 100 saker