• Starrfeldt griper inn i Gangbro-striden

    Både funksjonshemmedes organisasjoner og flere politikere reagerer kraftig på at Avinor ikke vil bygge gangbroer ved den nye utenriksterminalen på Sola. Nå griper styremedlem i Avinor Oddbjørg Starrfeldt inn for å roe gemyttene.

    VIDEO: Reporter: Bernt Erik Rød | Foto: Anneita Bakker Schøyen

  • – Staten har selv gjort vedtak om universell utforming, da forutsetter vi at statens egne selskap lever opp til det. Det er ikke universell utforming når det ikke er mulig å kjøre om bord i fly for mennesker som er avhengig av rullestol – slik skal det ikke være, slår Odd Arild Kvaløy fast.

    FOTO: Jonas Haarr Friestad

Gangbro-saken:

Fylket ber Navarsete legge press på Avinor

Samferdselsutvalget i Rogaland ber Liv Signe Navarsete (Sp) legge press på Avinor for å sørge for at prinsippene for universell utforming på Stavanger lufthavn, Sola ivaretas.

Saken var tidligere i uken oppe i samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Utvalgets leder Odd Arild Kvaløy (Sp) mener at løsningen som nå foreligger ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming.

– Staten har selv gjort vedtak om universell utforming, da forutsetter vi at statens egne selskap lever opp til det. Det er ikke universell utforming når det ikke er mulig å kjøre om bord i fly for mennesker som er avhengig av rullestol – slik skal det ikke være, slår Kvaløy fast.

Etter samferdselsutvalgets syn tar utbyggingene som nå skjer på Sola ikke tilstrekkelig hensyn til det lovverket som finnes på området.

Nå er brev sendt til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

LES OGSÅ: Høybråten krever svar

Navarsete skal ta saken

– Dette er et påtrykk overfor departementet for å få en endring på løsningene på Sola. Vi ønsker at statsråden tar dette med Avinor og endrer planene for det som skjer. Vi ser blant annet for oss at det må komme en ny andre etasje i den nye innenriksterminalen, sier Kvaløy.

I forkant av brevet var Kvaløy også i kontakt med statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet, og han er trygg på at samferdselsministeren har fått med seg problemstillingen på Sola.

Tidligere i uken overbragte også kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) dette budskapet til Liv Signe Navarsete.

Også Dagfinn Høybråten (KrF) på Rogalandsbenken har engasjert seg i saken.

LES OGSÅ: Samferdselsministeren vil rydde opp

Forventer at staten følger loven

Kvaløy føler seg sikker på at departementet følger saken opp. Han understreker også at saken kommer til å holdes tak ifra fylkespolitikernes side.

– Vi må huske på at Avinor er et heleid statlig selskap. Staten har selv vedtatt en lov som sier noe om framkommelighet og universell utforming. Staten passer på at loven følges av andre, da forventer vi at staten følger opp dette selv, sier han.

SAKEN FORTSETTER UNDER BILDET

Åpner for diskusjon

Lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen ved Stavanger lufthavn, Sola, er åpen for å drøfte hvordan bedre løsninger kan komme på plass.

– Vi ser nok nå i ettertid at det har vært for lite samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og Handicapforbundet. 9. februar skal vi ha møte med dem for å få en diskusjon slik at vi finner fram til tilfredsstillende løsninger. Jeg er sikker på at Sola til slutt vil framstå som en god flyplass når det gjelder tilgjengelighet, sier han.

LES OGSÅ: Uakseptabelt for SAS

I dag blir fly med passasjerer som trenger assistanse prioritert til utgang med bro, forutsatt at flyet kan bruke slik bro. Det er flyselskapet som varsler flyplassen dersom det for eksempel er rullestolbruker om bord. Dette blir da tatt hensyn til.

Videre påpeker Lorentzen at det er bestilt trappeheiser til bevegelseshemmede som skal om bord i fly, men dette er en løsning som ikke passer alle fly, som kun bruker sin egen trapp. Da blir det å bære personer om bord i flyet.

Debatten har rast etter at Avinor bestemte seg for å droppe gangbroer i den nye utenriksterminalen og i neste byggetrinn av den nye innenriksterminalen.

Minst mulig diskriminerende

WEB-TV: Starrfeldt griper inn i gnagbro-striden

Jeanette Breivik Skaland, daglig leder i FFO Rogaland, er ikke tilfreds med at passasjerer skal bæres om bord i fly. Hun mener det er en lite framtidsrettet løsning.

– Det er helt uaktuelt slik vi ser det. Vi vil ha på plass løsninger som er minst mulig diskriminerende for våre grupper. Vi er fornøyde slik det er i dag på Sola og synes det er rart at Avinor ikke har tenkt på dette i forkant. Selvsagt forstår vi at flyene er forskjellige, det kan vi gjøre lite med, men det blir noe annet når Avinor selv legger opp til dette, sier Breivik Skaland

I forkant av møtet med Avinor 9. februar kommer hun til å få klarhet i lovverket på området. FFO har også kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet for å sjekke om Avinor har holdt seg til regelverket for universell utforming.

– Først og fremst er vi nå interessert i å vite hva Avinor har tenkt i denne sammenhengen, men vi ser ikke for oss at løsningen som nå foreligger er god nok, sier Breivik Skaland.

SAKEN FORTSETTER UNDER BILDET

FOTO: Jonas Haarr Friestad

LES OGSÅ: MS-forbundet gjør gangbro-opprør

Kan skje endringer

LES OGSÅ: Gangbroer mulig, men dyrt

Lufthavnsjef Lorentzen utelukker likevel ikke endringer på lufthavnen som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og engasjementet den har skapt.

– Det kan hende at vi setter opp en bro eller to , men det er heller ikke slik at broer er løsningen overalt. Broer er mer komplisert enn som så. Her må vi også ta hensyn til at det ikke er alle fly som kan gå til bro, det er derfor vi ønsker flyene nærmere fasaden, slik at vi unngår utstrakt bruk av buss.

– Fram til åpning av ny terminal hadde vi fire busser i daglig drift. Dette er nå redusert til to. Løsningen vil være å finne den riktige balansen mellom utganger med bro og uten bro. På den måten kan vi gi det beste tilbudet til passasjerer med forskjellige behov. Til sjuende og sist er det likevel flyet som er den store utfordringen, og det er flyselskapene selv som bestemmer hvilke fly de vil bruke, sier Lorentzen.

Les også

Siste fra Sola

Relaterte bilder

FOTO: Scanpix

Siste nytt

Siste 100 saker