• –  Trafikken er kommet for
å bli. Skal vi få flere kunder, må vi være realistiske og ærlige og si at bussen kommer ikke frem på en halv time. Det er å ta kundene på alvor, sier Jon Arild Svendsen.
  • Bussruten i 2012 fra Stavanger til Sandnes via Lurahammeren.Bussruten i 1973 fra Stavanger til Sandnes via Lurahammeren.
  • Jon Arild Svendsen er klubbleder i Rogaland Transportarbeiderforbund hos Boreal Transport. Han har kjørt buss i Stavanger siden 1981, han fortviler over at rutetidene i mange tilfeller ikke er realistiske og tar høyde for at det har vært en voldsom trafikkøkning i Stavangerområdet.
  • –  Trafikken er kommet for
å bli. Skal vi få flere kunder, må vi være realistiske og ærlige og si at bussen kommer ikke frem på en halv time. Det er å ta kundene på alvor, sier Jon Arild Svendsen.

    FOTO: Jonas Haarr Friestad

  • Foto: Jonas Haarr Friestad

- Stressede sjåfører og uærlig overfor passasjerene

– Det er urealistisk å kjøre fra Stavanger til 
Sandnes på 30 minutter. Det er å holde kundene for narr og en psykisk belastning for sjåførene, sier klubblederen i Boreal transport.

–  Det sier seg selv at det tar lengre tid å kjøre mellom Stavanger og Sandnes i dag enn hva det gjorde i 1973, sier Jon Arild Svendsen. Han er klubbleder i Rogaland Transportarbeiderforbund hos Boreal Transport og har selv kjørt buss i Stavanger siden 1981, da jobbet han som sjåfør i NSB biltrafikk.

Han forteller at urealistiske rutetider utgjør en stor belastning for sjåførene.

–  Forsinkelser på grunn av stramme rutetider med påfølgende mye klager far passasjerene er en stor stressfaktor og gjør det ikke enkelt å være bussjåfør, sier Svendsen. Han viser til at det siden 80-tallet har vært i gjennomsnitt 8 prosent økning i trafikken, årlig.

Stress og belastning

–  For mange er der rett og slett en psykisk belastning. Vi skal ha bussen frem, og det til en rutetid som i mange tilfeller er helt urealistisk å overholde, sier Jon Arild Svendsen.

Han mener at dette også er å holde passasjerene for narr.

–  Vi må bare erkjenne at vi ikke kan kjøre strekningen Stavanger til Sandnes på 30 minutter lenger. Det går i beste fall på en kveldsvakt eller en søndag ettermiddag. Trafikken er kommet for å bli. Skal vi få flere kunder, må vi være realistiske og ærlige og si at bussen ikke kommer frem på en halv time. Det er å ta kundene på alvor, sier klubblederen.

Vil levere

–  Sjåføryrket er et serviceyrke. Her handler det om yrkesstolthet som for mange er helt grunnleggende. Det påvirker oss når vi hele tiden ser at vi ikke klarer å holde ruta. Vi blir stresset og skal forsøke å ta igjen tapt tid, forteller klubblederen.

Han får ofte henvendelser fra frustrerte kolleger.

–  Folk tar opp dette jevnlig. Og vi har selvsagt tatt det opp flere ganger med ledelsen i Boreal, som har tatt det videre med Kolumbus. Men også vi opplever at det er vanskelig å få plassert ansvar, og siden fylkeskommunen har pulverisert dette ansvaret ved å legge opp til en tretrinnsfordeling mellom Boreal, Kolumbus og fylket, er det også vanskelig for oss å nå frem til beslutningstakerne, sier Svendsen.

Han forteller at det ble stor oppstandelse blant sjåførene da ledelsen i Kolumbus gikk ut og oppfordret passasjerene til å melde ifra om bussjåfører som de mente ikke gjorde jobben.

Får løfter, skjer ingen ting

–  Vi følte dette ble angiveri, og at sjåførene ble satt i gapestokk. Størstedelen av problemene ligger i realistiske rutetider. Dette har vi som sagt tatt opp flere ganger, uten at det har blitt tatt på alvor. Vi har ofte fått høre at «til våren kommer det mer penger, da åpner samferdselspolitikerne pengesekken», men det skjer ikke. Nå må vi si ifra. Frustrerte sjåfører strever med å holde ruta, det sier seg selv at så mye stress gir en vanskelig arbeidsdag, sier Svendsen.

Og legger til;

–  Når Kolumbus da går høyt ut og vil at folk skal angi sure sjåfører, ble det oppstandelse forrige uke.

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland, sier han skjønner sjåførene: –  Vi skal ikke henge ut sjåførene, det var ikke meningen. Poenget er at folk skal få melde ifra om deres opplevelse av hele bussturen. Det skal ikke være angiveri av hver enkelt sjåfør. Poenget var at vi ville lette sjåførens arbeidsdag slik at passasjerene kunne rette kritikken direkte til oss, og ikke til den sjåføren som sitter bak rattet, sier Aksland.

Realistisk?

–  Er det realistisk at rutetiden mellom Stavanger og Sandnes er 30 minutter, likt som i 1973?

–  Da vi gikk ut med anbudet i 2008, ble det satt opp stive rutetider døgnet rundt. Det er trafikken som er problemet, sier Aksland.

–  Jo, men burde ikke rutetidene vært tilpasset trafikken?

–  Jo, men det er trafikken som er problemet, er alt Aksland vil si om den saken.

–  Sjåførene melder at de sliter med de stramme rutetidene. De blir stresset og frustrerte?

–  Jo. Men det er vel bare i rushet, spør Aksland.

–  På strekningen Stavanger–Sandnes melder sjåførene ifra om at det på søndag ettermiddag kan være realistisk å få bussen fra Stavanger til Sandnes på en halvtime. Men at det burde være en justering på rundt ti minutt på dette strekket?

–  Nå vil vi endre på Rute 9. Vi har ikke på tapetet å endre andre ruter nå, sier Kolumbus-direktøren.

Sjåførene melder at det er et stort ønske å få betalingsfrie busser siden det spiser av minuttene å ta imot kontanter?

–  Vi jobber med saken sammen med andre busselskap, dette vil vi komme tilbake til, sier Odd Aksland.

Les også

Siste fra Stavanger

Fakta

HVA: Boreal Transport Sør AS (tidligere Veolia) er i dag det ledende busselskapet i Rogaland. Selskapet har også betydelig virksomhet i Oppland og Hedmark.

ROGALAND: Ordinære ruter for Kolumbus på Nord-Jæren, flybussen, Kystbussen til Bergen samt turkjøring lokalt og internasjonalt.

ANSATTE: Har i dag over 600 ansatte, rundt halvparten er utenlandske sjåfører.

Siste nytt

Siste 100 saker