• - Uttrykket "sosial boligbygging" må byttes ut med nytenking rundt "sosial boligfinansiering". Det kan nå dem som trenger det mye mer målrettet! mener Aleksander Stokkebø, nestleder i Stavanger Unge Høyre og leder i Rogaland Unge Høyre.

    FOTO: Fredrik Refvem

  • Ungdom som kjøper seg bolig vil få langt mindre skatt om Stavanger Høyre får regjeringen med på det partiet vedtok på årsmøtet i Stavanger Høyre i går.

    FOTO: Pål Christensen

Høyre vil gi store skattefordeler til unge boligkjøpere

Ungdom med boliglån vil få langt lavere skatt enn i dag dersom Stavanger Høyre får regjeringen med på sitt forslag.

Det var Unge Høyre som fikk årsmøtet i Stavanger Høyre med seg på det ledelsen i partiet betegner som "flere spenstige tiltak" for å gjøre det lettere for unge å etablere seg med egen bolig.

- «Sosial boligfinansiering» er det som nå trengs for å hjelpe ungdom inn på boligmarkedet, mener Aleksander Stokkebø og Unge Høyre som dermed lanserer Høyres alternativ til venstresidens «sosial boligbygging».

Mindre skatt

Det mest «spenstige» er at partiet går inn for en målrettet ordning der unge førstegangsetablerere mellom 20 og 34 år en gang i livet kan ta opp lån til kjøp av bolig, og i 10 år fullt ut trekke fra rentene fra beregnet skatt. Dette betyr altså at ungdommene dermed vil få langt mindre skatt enn med dagens ordning hvor rentene trekkes fra inntektene før skatten beregnes.

Fradraget skal gjelde for opptil 3 millioner kroner av lånets størrelse, og er knyttet til en bolig. Fullt fradrag tilsvarer i denne sammenheng det skatteregimet som gjaldt ubegrenset for alle lån fram til 1987. Det vil si at hvis man for eksempel har fem prosent rente på 3 millioner kroner som gir 150 000 kroner i renter, så skal dette trekkes fra beregnet skatt.

Dersom alle unge i et årskull benytter ordningen (250 000 unge) og låneevnen pr. person er cirka 2 millioner kroner, vil det bety cirka 14 milliarder kroner i tapte skatteinntekter for staten, har Høyre regnet ut.

Flere tiltak

Årsmøtet i Stavanger Høyre gikk også inn for flere tiltak som skal gjøre det lettere for ungdom å skaffe seg bolig:

  • Øke rammene for boligsparing for ungdom (BSU) med skattefradrag til NOK 450 000 kroner. Ta vekk de økte kravene til egenkapital for førstegangsetablerere, og overlate risikovurderingen til bankene
  • Åpne for lavkostnadsboliger der kravene og reguleringene settes ned til en rimeligere standard slik at prisene også kan reduseres
  • Det må bygges flere studentboliger
  • Gi dispensasjon fra kravet om heis på bygg med mer enn 3 etasjer for studentboliger og renoveringsobjekter
  • Redusere og samordne dagens mangfold av offentlige innsigelsesinstanser.

- Med dagens 150 000 kroner på en full BSU-konto, får du i dagens boligmarked kjøpt deg en bolig til 1 million kroner. Sånne boliger finner du ikke mange av i dagens marked. Det forteller egentlig hvor håpløs situasjonen er, når de øker kravet til egenbetaling, men ikke legger til rette for økt sparing, sier Stokkebø.

Brodd mot de etablerte

Det er lenge siden det har vært så vanskelig for de unge å komme inn på boligmarkedet. Det er de godt etablerte som tjener på dagens ordninger, argumenteres det i resolusjonsteksten som Unge Høyre fikk moderpartiet med på:

"Det er ikke unge i etableringsfasen som lager press i boligmarkedet, men først og fremst de som er godt etablert i markedet og bruker gevinster fra salg av bolig til å øke standarden. Ser man på "Generasjonsregnskapet" så var det slik at frem til og med 1987 kunne man etablere seg med fullt fradrag for rentene og høy inflasjon, mens dagens unge skal etablere seg i et marked med høyere boligpriser, lav inflasjon og mye dårligere skatteordninger for nyetablerte. Bolig og eiendom generelt er i dag skattemessig gunstig som investering, for dem som er godt etablert og med solid økonomi, men markedet er historisk vanskelig for dem i etableringsfasen."

De gamle

Årsmøtet gikk også inn for at "det skal vurderes å sette av" areal til seniorboliger i større utbyggingsområder, både i privat og offentlig regi.

- Det vi vil ha, er boliger med livsløpsstandard med fellesarealer med ulike tilbud som for eksempel kafé, butikk, treningssenter samt tilbud om tjenester som hjemmehjelp, fysioterapi, legesenter, trygghetsalarmer og lignende som gjør det lettere å bo i egen bolig lengst mulig, sier Odd Jo Forsell som fortsetter som leder av Stavanger Høyre.

Les også

Siste fra Stavanger

Siste nytt

Siste 100 saker