«Fantastisk gledelig», utbryter Flørli-forkjemper Per A. Thorbjørnsen (V):

- Fortsatt er jo Flørli den minst kjente av perlene i Lysefjorden. Men vi skal lete lenge etter andre steder som har 4444 trappetrinn som går fra fjord til fjell, en stigning på 800 meter. Dette har både et friluftsperspektiv og et kulturminne over seg. Vi snakker ikke bare om en trappen, men om en liten bygd med gamle bygninger og gamle postkontor og skolelokaler, Thorbjørnsen renner over av entusiasme:

- De opprinnelige planene var at trappen og rørgaten og skinnene og den gamle kraftstasjonen skulle rives og legges på bunnen av Lysefjorden. På grunn av politisk engasjement (der Per A. Thorbjørnsen var pådriveren, red.anm.) og ikke minst Turistforeningen med Hanne Thomsen i spissen, fikk vi stoppet den raseringen. Det ble bestemt at vi skulle teste ut hvordan dette fungerte, det vil si se om der var interesse og engasjement for å ta vare på og utvikle området. Nå har det vist seg til fulle at det er der. Mange bruker området. Derfor er det fantastisk gledelig at rådmannen nå legger fram en sak som viser at Stavanger tar medansvar. Det er tross alt Stavanger kommune som er den største grunneieren i området, sier Thorbjørnsen.

Positiv

Formannskapet skal ta stilling til saken førstkommende torsdag. Høyres gruppeleder Christine Sagen Helgø har god tro på at flertallspartiene vil gå inn for dette:

– Dette spleiselaget bør vi være med på. Flørli er et viktig friluftsområde og et viktig prosjekt. Stavanger kommune har vært pådriver i denne saken i mange år. Her trengs investeringsmidler for at stedet ikke skal forfalle og får en utvikling, sier Sagen Helgø til Aftenbladet.

Trappen

Ifølge en ett år gammel plan fra Lysefjorden Utvikling AS vil det koste rundt 420 000 kroner å istandsette trappen på 4444 trinn. Dette bør gjennomføres helst før sommeren 2011, mener rådmannen.

Småbåthavn

En småbåthavn, bryggeanlegg og gjestehavn har lenge vært etterlyst på Flørli. «Det er en nødvendig forutsetning for å kunne utvikle Lysefjorden og Flørli videre», skriver rådmannen.

Ryfylke friluftsråd som har arbeidet med dette, anbefaler et alternativ til 6 millioner kroner.

Spleiselag

Stavanger kommunes samarbeidspartnere på Flørli er Lysefjorden Utvikling AS, Forsand kommune, Ryfylke Friluftsråd, Flørli Velforening, Stavanger Turistforening og Lyse.

SR-Bank har stilt til disposisjon fondsmidler på ti millioner kroner til utviklingstiltak i Lysefjorden.