Budskapet fra regiondirektør Rune Hognestad i Skanska er ikke til å misforstå: Stadig flere av selskapets kunder er i tenkeboksen.

Mulighetene for vekst er store, men vi har en propp som må ut fort om ikke alt skal stoppe opp

- De teller på knappene om planlagt etablering i Stavanger-regionen skal skrinlegges til fordel for Oslo eller et annet sted. Årsaken er kombinasjonen av skyhøye huspriser, lønnspress og de trafikale forholdene. Selskapene opplever at unge, kompetente medarbeidere kvier seg for å flytte hit. De vil rett og slett ikke tilbringe dyrebar tid i bilkø på veg mellom barnehage og jobb.

Siemens-direktør Helge Kjøstvedt legger på:

- Mye står på spill for denne regionen. Mulighetene for vekst er store, men vi har en propp som må ut fort om ikke alt skal stoppe opp.

Sammen med Boreal og 2020park, Grønn by og Avinor har de to direktørene jobbet intenst sammen og hver for seg i noen uker. Mandag presenterte de resultatet:

Dobbeltsporet

Dobbeltsporet er nerven i en kollektivløsning på skinner med bybanetrasé fra Gausel stasjon over Forus til flyplassen på Sola. Prislappen er kalkulert til 2,8 milliarder kroner og gruppen bygger på regnestykker som viser at det er realistisk å regne med 31.000 daglige reisende.

Regningen

Regningen er de villig til ikke bare å diskutere, men også til å plukke opp, på visse vilkår.

- Vi kan finansiere hovedinvesteringen, mens det offentlige leier tilbake tilbudet, for eksempel. Eller vi kan ta ansvar for både investering og drift om det offentlige vil inngå en slik avtale, sier Helge Kjøstvedt.

Bare fire år

Begge mener det er realistisk å ha banen på skinner allerede om fire år. - Ja, for store deler av traseen er allerede ferdig regulert, og det er jo reguleringsarbeidet som tar tid når slike store prosjekt skal realiseres. Også andre tid- og kostnadskrevende forutsetninger er på plass, som kollektivbro over motorveien, sier Rune Hognestad.

Dette innspillet er minst like forvirrende som det er oppklarende

Lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen kan ikke tilby noen finansieringspakke, men er ikke i tvil om nødvendigheten av en banetrasé fra Gausel stasjon til flyplassen.

- Vi sliter med tilbringertjenesten. Det hjelper lite om flyene er i rute dersom de reisende ikke når fram i tide fordi de stanger i bilkø. Dersom vi får orden på øst-vest-forbindelsen, går det greit. Toget er jo allerede på skinner, både nordover og sørover, sier Lorentzen.

Politikerne

Blant politikerne, stort sett bybaneoverbeviste Høyre-folk, som var invitert til presentasjonen i går, var begeistringen stor. - Dette er musikk i mine ører. Å kombinere jernbanesatsing og bybane er den beste løsningen, slo Hå-ordfører Mons Skrettingland begeistret fast. Han la til: - Så må vi i tillegg se til å få på plass dobbeltspor til Egersund. Det er her framtiden ligger, med blant annet mulighet for store, nye boligområder som ikke kommer i konflikt med jordvernet.

Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Arne Bergsvåg er derimot langt fra overbevist.

- Dette innspillet er minst like forvirrende som det er oppklarende. Hvordan skal det finansieres? Jeg regner jo med at næringslivets folk har tenkt å tjene penger på dette. De driver jo tross alt butikk. Til sjuende og sist er det vel enten fylket eller brukerne som skal betale gildet, sier bybaneskeptiker Bergsvåg.

Han får følge av Ap-gruppeleder Tom Tvedt.

- Dette er jo interessant dersom næringslivet virkelig tar regningen, men det tviler jeg på.