Mosvatnet er det suverent mest brukte friluftsområdet i Stavanger. Helt ferske tellinger har vi ikke. Men i 1995 ble bruken målt, og tallene viste at rundt 560 000 personer brukte stien rundt vatnet. Av disse var de fleste voksne turgåere, tett fulgt av joggere og syklister.

Grunnene til suksessen er åpenbare. Vannet ligger som en diamant «midt» i byen, i hvert fall i nær avstand både til sentrum (2 km) og de tunge boområdene Eiganes, Våland, Tjensvoll og Hillevåg/Auglend. I tillegg ligger Mosvatnet camping ved sørspissen av vannet. I østenden finner vi Stavangers populære friluftsbad Gamlingen, som riktignok snart må flytte på seg. På vestsiden ligger Rogaland Kunstmuseum og messesenteret på Tjensvoll med hockeyarena, hotell og idrettshall.

Så er vannet passe stort og lett å gå rundt, den korteste stien er på 3070 meter, og det finnes ikke bakker der. Som oftest er det lovlig is-tykkelse i hvert fall et par dager på vinteren, og da er hele byen ute på skøyter. Så langt sør som til Jåtten skole, der undertegnede gikk på sekstitallet, fikk ungene «rennelov», det vil si fri, den dagen isen på Mosvatnet kom over de 12 centimetrene den trengte for å bli lovlig for ferdsel. Å gå på skøyter på Mosvatnet er en flere generasjoner lang tradisjon.

Her flyr kråkene over Mosvatnet

Og så er det en del å se mens du går rundt. Det er flere skulpturer her, de fleste vanlige lauvtrærne kan du få øye på, og ikke minst er fuglelivet spektakulært. I 1998 ble det observert 143 forskjellige fuglearter. Stokkand, toppand, hettemåke, knoppsvane og sothøne hekker her. I bøkeskogen finnes blant annet bokfink, gråtrost, rødvingetrost, lauvsanger, kjøttmeis og rødstrupe.

Men det aller mest spesielle er nok kråketrekket. Over tjue tusen kråker overnatter hver natt ved Mosvatnet i vinterhalvåret. De kommer fra hele sørfylket og setter seg i de høye bøketrærne på sørvestsiden av vannet i skumringen på ettermiddagen, og drar «hjem» igjen om morgenen. Hver eneste dag. Mosvatnet er den desidert største  overnattingsplassen for kaier og kråker i Rogaland, kanskje også i hele Vest-Norge.

Og som det eneste stedet i Norge er det registrert troll- og tusseflaggermus ved Mosvatnet, i Bokkaskogen, som ligger mot Motorveien og Gamlingen. Men de fleste flaggermusene som er å se rundt vannet er nok av vanligere slag.

Om vannet

Størrelsen er på 497 dekar. På det dypeste måler det bare 3.2 meter. Mellom 1863 og 1931 var Mosvatnet byens drikkevann, og det røde huset du kan se ute i vannet, skriver seg fra denne tiden.

Her har vi samlet en del stoff om Stavangers perle - videoer, plansjer, panorama og vanlige artikler. Alle har et forhold til Mosvatnet, det vitner da også mengden av stoff som er skrevet, filmet og illustrert om Mosvatnet.

Nå skal Mostun åpnes for folket
Magiske Mosvatnet
6000 flere kråker ved Mosvatnet
Flaggermusa som fløy i helikopter
Mosvatnet får grønn kulvert
Her skal nye Gamlingen ligge
Da 25.000 kom for å se Hjallis
Er kråkene ugagnskråker?
Skeptiske til kunstige øyer i Mosvatnet
Tuttetreet saget ned
Hjallis gikk aldri på Mosvatnet
Vil ha 13 meter høyt kunstverk til 8 millioner midt i Mosvatnet
Vil bygge fugleøy i Mosvatnet

Eksterne lenker:

Kråkene ved Mosvannet
Mosvatnet (Wikipedia)
Erling Jensen: Mosvatnet
Turanbefalinger: Mosvannet
#mosvannet på Instagram