• FOTO: Thomas Førde

Coast Air-eier Seglem:

– For liten interesse fra pilotene

– Pilotene i Coast Air har vist for liten vilje til fleksibilitet. I konkurrerende flyselskaper som Norwegian og i danske flyselskaper får de mer flytid ut av hver pilot.

Det er Trygve Seglem, eieren av det konkursrammede flyselskapet Coast Air, som sier dette.

Seglem sier videre at selskapets ledelse har forsøkt å forhandle med pilotene uten å lykkes.

– Det var tillyst et møte med flygernes forening den 17. januar, men flygerne møtte ikke. Ledelsen ønsket et nytt møte i morgen, 24. januar, men pilotene svarte at de ikke kunne stille til møte før i begynnelsen av februar.

Når interessen fra deres side er så liten kunne jeg ikke å fortsette å dekke underskudd i selskapet, sier Seglem. Men han legger til at pilotenes manglende vilje til fleksibilitet bare er en medvirkende årsak til at Coast Air i dag ble innlevert til skifteretten.

Store underskudd

Selskapet har gått med underskudd over lang tid. Seglem, som er eneste eier, vet i dag ikke nøyaktig hvor mange millioner han har tapt. – Det beløper seg til mange titalls millioner, sier Seglem, som kan opplyse at underskuddet for 2007 ble på mer enn 30 millioner kroner i minus.

Det var utviklingen i fjerde kvartal som er mest skuffende. Selskapet hadde budsjettert med balanse i driften. Resultatet ble isteden et underskudd på 14 millioner kroner, sier Seglem.

Samtidig ble vi forelagt budsjettet for 2008, som heller ikke så lovende ut. Da var det ikke lenger grunnlag for videre drift.

København

Det er en trist dag, men det er ikke grunnlag for videre drift av selskapet. Vi startet i fjor en snuoperasjon. Vi satset blant annet på en daglig flyrute mellom Haugesund og København. Men istedenfor at økt flyaktivitet skulle øke inntjeningen, har utgiftene vokst raskere. Vi har ikke fått til rasjonalisering, sier Seglem.

– Var flyruten til København et feilgrep?

– Vi har hatt gode passasjertall på ruten. Men for få av passasjerene har betalt full pris. Det betyr at det lokale næringslivet ikke har benyttet Coast Air i tilstrekkelig grad.

Passasjerene

– Nå ser det ut til at passasjerene taper penger de har brukt til å betale sine billetter hos Coast Air. Er ikke det en vel brutal framgangsmåte?

– Det er beklagelig. Men slik er spillereglene i business. Når et selskapene begjærer oppbud er det lite å hente. Passasjerene kan selvsagt fremme krav til konkursboet. Slik er spillereglene, sier Trygve Seglem.

Flyene

Coast Air, med hovedkontor på Karmøy, har 95 ansatte. Over halvparten av staben utgjøres av pilotene. Flyene, som selskapet har benyttet, omfattes ikke av konkursboet. Flyene eies av selskapet Kystfly, som også eies av skipsreder Trygve Seglem.

– Hva skjer med flyparken?

– De skal enten selges eller leies ut, sier eieren.

Kommentar fra flygerne kommer i løpet av onsdag ettermiddag.

Les også

Siste fra Økonomi

Siste jobbsøkerguide

Siste saker