Gjennom tre varslerbrev til det norske folk ønsker Helsetjenesteaksjonen å informere om det de mener er uverdige forhold i det norske helsevesenet. I det første brevet står det blant annet at sykehjem, sykehus og hjemmesykepleien i dag er pålagt å drives som helsefabrikker. De skal tjene penger på pasientene. Brevet viser til at personer i helsekø eller som skal i behandling omtales som «ordrereserve» og «biomasse» i systemene. Behandling heter ifølge brevet «produksjon».

«Ta faget tilbake»

Ivar Thomsen, allmennlege ved Forus legesenter, er med på aksjonen.

- Det hele begynte med en kronikk i Tidsskriftet for den norske legeforening under tittelen «Ta faget tilbake», sier Thomsen.

Han beskriver aksjonen som en tverrfaglig aksjon, med deltakere fra blant annet sykepleie, leger, psykologer, fysioterapeuter, i tillegg til andre samfunnsengasjerte folk.

- Det har vært en feilutvikling i helsetjenesten, og sykehus drives nå som industrifabrikker, sier Thomsen.

Han mener helsepersonell nå bruker verdifull tid på unødvendig papirarbeid og byråkrati.

- Dette fører ikke til helsetjenester, sier han.

Helsetjenesteaksjonen mener det har blitt for mye vekt på økonomi i styringen av helsetjenester, og at denne økonomien igjen øker byråkratiet.

- Vi vil ta tilbake gamle verdier som helse og omsorg, og jeg tror dette også vil være det mest økonomiske i lengden. Vi må styre etter de gode prinsippene, heller enn å leke butikk med det norske helsevesenet, sier Thomsen.

Byråkratisk styring

I det første varslerbrevet er det skissert flere ulike scenarier hvor pasienter lider under det aksjonsgruppen mener er en for byråkratisk styring. Blant annet nevnes det pasienter som blir innlagt og utskrevet flere ganger.

- Dette gjør at sykehusene kan bokføre flere innleggelser, og det gir mer "produksjon" i butikkstyringen som finnes nå. Det måles etter feil mål, i virkeligheten er det ofte snakk om feilbehandling når en pasient må legges inn flere ganger, sier Thomsen.

Han mener språkbruken som brukes i helsevesenet nå, er skremmende.

- Det heter ikke behandling lenger, det heter produksjon. Produksjon er noe som skjer i fabrikker, og har ingenting i helsevesenet å gjøre, sier Thomsen.

Partipolitisk nøytrale

Helsetjenesteaksjonen er partipolitisk nøytrale, og i varslerbrevet står det at de ønsker at politikerne skal forstå at vi trenger stø kurs ut av uføret.

- Vi ønsker ikke å vinkle dette politisk i noen retning, dette dreier seg om styring av offentlige kroner, sier Thomsen.

I varslerbrevet står det også at i verdens rikeste land burde vi ha tilstrekkelig personell til å ta vare på for tidlig fødte spedbarn. Vi burde sikre at kreftpasienter slipper å vente i helsekøer. Det burde være en selvfølge at syke og gamle får verdig behandling og pleie. Vi ser stadig flere tydelige tegn til at Norges helsetjeneste nå smuldrer gradvis. I dagens system blir vi helseansatte pålagt å bruke mer tid på byråkrati, møter og papirer enn på pasientene. Stadig rasjonaliseres stillinger bort i «effektivitetens» navn.  

- Vi ønsker først og fremst at helsevesenet skal bli styrt med faglige kriterier, der helse og omsorg er viktig, ikke økonomi. Omsorgsperspektivet har blitt forskjøvet, sier Thomsen.