• - Jeg tror ikke det står på SV for å gå til flere inngrep på flere måter overfor Israel. Jeg tror det viktigste der er å oppfordre Israel til ikke å bombe og angripe de Palestinske territoriene. Og kreve slutt på okkupasjonen og en annen politikk fra Israels side, sier Bård Vegar Solhjell.

    FOTO: Scanpix

SV åpner for militærmakt mot Israel

I et forslag til landsmøtet fra en enstemmig redaksjonskomité åpnes det for at verdenssamfunnet skal kunne gripe inn militært overfor Israel dersom landet går til angrep mot Gaza.

Forslaget som tar for seg Norges deltakelse i Libya-krigen, går også inn for å reagere mot Israel.

- Verdenssamfunnets troverdighet i konfrontasjon med Gadaffi-regimet svekkes når reaksjon mot andre stater i regionen som begår overgrep mot sivile uteblir. Verdenssamfunnet må derfor også reagere mot israelske flys angrep på Gaza-stripen, heter det i forslaget til uttalelse.

Det kom et forslag om å sende uttalelsen tilbake til redaksjonskomiteen, men dette fikk ikke flertall i forsamlingen. Derimot gikk landsmøtet inn for å utsette behandlingen til søndag.

Statssekretær Roger Sandum mener forslaget ikke legger opp til bombing av israelske stillinger.

- Det finnes en rekke andre måter å reagere mot Israel på, sier han til Aftenbladet.no.

Tidligere på dagen spurte Aftenbladet hvordan nestleder Bård Vegar Solhjell så på dette spørsmålet. Han svarte slik:

- Jeg tror det viktigste er å oppfordre Israel til ikke å bombe og angripe de palestinske territoriene. Og kreve slutt på okkupasjonen og en annen politikk fra Israels side.

- Men bør verdenssamfunnet kunne gripe inn overfor Israel dersom de står klar til å bombe Gaza?

- Jeg mener at dersom langt flere land gjorde som Norge og ikke handlet våpen med Israel, så ville det kunne ha en reell effekt på Israels politikk. De er ekstremt avhengige av salg og import av våpen.

- Hvis det kunne bli en bredere oppslutning om det, ville det gi en reell merkbar effekt. Andre typer ting som ville kunne sette makt bak kravene overfor Israels regjering, mener jeg verdenssamfunnet må vurdere og at Norge skal jobbe for, sa Solhjell til Aftenbladet.

Les også

Siste fra Politikk

Siste nytt

Siste 100 saker