• Tidlig morgen for Kristin Halvorsen

    Rett før halv syv tirsdag morgen om finansminsiter Kristin Halvorsen ut av sin leilighet på Grunerløkka med statsbudsjettet i vesken.

    VIDEO: Reporter: Ole Berg-Rusten

  • Fungerende direktør Ståle Olsen gledet seg i august over at firemannscellene på Åna skulle vekk. (Foto: Jan Tore Glenjen)

    FOTO: Jan Tore Glenjen

Statsbudsjettet:

Enmannsrom til innsatte på Åna

Justisdepartementet vil i 2009 prioritere å avvikle flermannsrommene ved Åna fengsel og erstatte disse med enmannsceller, står det i forslaget til statsbudsjett.

– Det er veldig bra at flermannsrommene skal omgjøres til enkeltrom, sier Mette Grude, fengselsleder ved Åna, til Aftenbladet.no.

Nå har Åna over 100 plasser på flermannsceller.

– Totalt har vi nå 219 plasser. Når alle flermannsrommene er gjort om til enkeltceller, vil vi få en reduksjon på 55 plasser, slik at vi vil ha plass til totalt 164 innsatte, sier Mette Grude.

Aftenbladet besøkte Åna i august, da noe av ombyggingen var kommet i gang. Daværende fengselsdirektør Ståle Olsen gledet seg til å se planene for Åna konkretisert i statsbudsjettet .

«Egnede og godt vedlikeholdte lokaler er viktige rammebetingelser for kvaliteten på straffegjennomføringen og for kriminalomsorgens tilrettelegging for en tilbakeføringsgaranti. Justisdepartementet vil i 2009 prioritere å avvikle flermannsrommene ved Åna fengsel og erstatte disse med enmannsceller» melder finansdepartementet.

Les også

Siste fra Statsbudsjettet

Siste nytt

Siste 100 saker