– Politikerne i Norge er langt mer lydhøre overfor innvandrere enn det som synes å være tilfelle i Danmark. Der er noe gått fullstendig galt.

Det er imam og leder for Islamsk Råd i Norge, Senaid Kobilica, som sier dette etter at danske ungdommer i snart ei uke har herjet ute på gatene i København.

Beskjed til ungdommen

– Vi i det Islamske Råd sender nå ut meldinger til muslimske ungdommer om at de må oppføre seg eksemplarisk. Selv om man er misfornøyd, må man ikke ty til danske voldelige metoder. Da får man heller forsvare seg gjennom demokratiske virkemidler som debatt og politisk påvirkning, sier imamen til Aftenbladet.

– Den danske statsministeren, Anders Fogh Rasmussen, sa søndag kveld til media at innvandrer-ungdommen selv og foreldrene deres må ta ansvaret for herjingene og brannene i København og andre byer. Er du enig i det?

– Jeg synes statsministeren gir en for enkel forklaring. Jeg er selv far til to barn, og jeg vet at innvandrerforeldre, som de fleste foreldre, forsøker å gi barna en så god oppdragelse som mulig. Årsaken til uroen i Danmark ligger mye dypere enn de virkemidler foreldrene rår over. Jeg er overbevist om at opprøret bunner i misnøyen over sosiale ulikheter og diskriminering.

Søkelys på diskriminering

Men det er ikke bare islamsk ungdom som, ifølge imamen, har noe å lære av det som skjer i Danmark. Det samme har også norske politikere.

– Jeg blir ganske bekymret når jeg møter innvandrerungdom som forteller at de føler seg diskriminert og marginalisert i samfunnet. Ungdommen må få positiv oppmerksomhet og respons. mener han og tilføyer:

– Vi har allerede vært i dialog med arbeids- og inkluderingsministeren, samt andre ministre. Vi har bedt dem følge utviklingen nøye. Vi må få en skikkelig oversikt over hvilke hindringer innvandrerne møter ute i arbeidslivet.

Muhammed-tegningene

– Opptøyene i Danmark oppsto etter at flere danske aviser trykte om igjen de omstridte tegningene av profeten Muhammed?. Frykter du at norske aviser skal gå til det samme skritt og publisere dem?

– Nei, det frykter jeg ikke. Jeg har ingen grunn til å tro at norske redaktører vil gjøre noe slikt, sier Senaid Kobilica.

Boikott av danske varer

– Dere skrev i en pressemelding sist lørdag at dere er kjent med at det pågår en sms-aksjon i de muslimske miljøene hvor det oppfordres til boikott av danske varer. Hvordan ser dere på en slik aksjon?

– Før det første er det positivt fordi det viser at folk prøver å finne fredelig måter å reagere på. Det er ikke forbudt å oppfordre til boikott. Men samtidig gjør vi i Islamsk Råd folk oppmerksom på at en slik boikott kan ramme en uskyldig tredjepart. Derfor er det uheldig, sier Senaid Kobilica.