JÅTTÅ: - Sammen med det danske Nato-hovedkvarteret i Karup på Jylland er kommandoen på Jåttå under vurdering av forsvarsalliansen for eventuelt å ta over ledelsen av den store fredsopprettende operasjonen som Nato utfører i provinsen, opplyser oberstløytnant Gunnar Harborg ved Nato-hovedkvarteret i Stavanger, til Aftenbladet.

Ingen avgjørelse er hittil tatt i saken. Spørsmålet om en norsk eller dansk ledelse av den omfattende fredsopprettende operasjonen, er foreløpig bare under sondering ved Nato-hovedkvarteret i Brussel. Det er derfor ikke avgjort om de to landene vil bli bedt om å ta kommandoansvaret for den omfattende Kosovo-operasjonen.

Oberstløytnant Harborg kan ikke si hvor mange personer det kan være aktuelt å sende fra Stavanger-kommandoen til Kfor-styrkens hovedkvarter i Pristina. Det er heller ikke avgjort fra hvilket tidspunkt nordmenn eller dansker kan overta ledelsen av den flernasjonale staben.

Den militære Kfor-styrken som består av avdelinger fra både Nato-land og nasjoner utenfor alliansen, er satt sammen av omkring 40.000 befal og soldater. Norge deltar for tiden med en panserforsterket infanteribataljon på nærmere 1300 kvinner og menn. En mulig norsk ledelse av Kosovo-operasjonen vil bli et stort ansvar for kommandoen på Jåttå. Ingen blant den faste staben i det norske fjellanlegget er foreløpig utpekt til å dra nedover til den tidligere jugoslaviske provinsen.

- For å makte oppgaven vil både nordmenn og dansker være avhengig av støtte og hjelp fra flere av de andre nasjonene som deltar i Kfor-operasjonen, sier oberstløytnant Harborg.

Til sammen 39 nasjoner deltar for tiden i flernasjonale styrken i Kosovo. Styrken har stått i det krigsrammede området siden 18. juni i fjor. Hovedhensikten er å sikre fredsavtalen som i fjor ble inngått mellom Nato og Jugoslavia samt opprettholde sikkerhet og trygghet for sivilbefolkningen.