Nobelkomiteen opptrer i strid med Alfred Nobels testamente, mener professor Michael Nobel som er oldebarn til den ene av dynamittkongens to brødre.

- I anledning av at nobelprisen deles ut 10. desember, vil jeg rope et varsku om den retningen tildelingen har tatt, skriver han i en kronikk i Aftenposten.

Han mener Nobelkomiteen de siste tiårene bevisst har sett bort fra sitt oppdrag og valgt prisvinnere ut fra egne preferanser.

- Menneskerettighetsforkjempere, miljøvernere og en lang rekke andre har fått prisen til tross for at deres innsats på ingen måte ligger innenfor Nobels spesifikke fredsvisjon som framgår av testamentet, skriver han.

- At komiteen ser bort fra testamentet og utvikler sitt eget «utvidede fredsbegrep» er høyst problematisk og trolig også ulovlig, skriver Nobel. (©NTB)