Wikileakes:

Statoil får kjeft for Iran-støtte

Statoils innsats i Iran blir kritisert i et av de 250.000 hemmeligstemplede amerikanske dokumentene som varslernettstedet Wikileaks offentliggjorde i går.

Det var i forbindelse med et møte mellom president Ilham Aliyev i Aserbadjan og amerikanske tjenestemenn i Baku i februar i år at det delvis statseide, norske olje- og gasselskapet ble trukket fram. Presidenten beskyldte ifølge møtereferatet Statoil for å motarbeide effektive, internasjonale sanksjoner mot Iran.

Det norske selskapet var imidlertid ikke alene om å få på pukkelen av den aserbadsjanske presidenten. Han rettet også tilsvarende salver mot andre europeiske oljeselskap.

– Oljeselskapenes holdning gjør at de økonomiske sanksjonene mot Iran ikke fungerer som de skal, hevdet presidenten. Om det norske selskapet sa Aliyev i følge dokumentet at «Statoil støtter Iran mer enn de støtter oss», det vil si hans hjemland Aserbadjan.

Investor

President Aliyev gjorde det samtidig klart at han og hans land støtter de økonomiske sanksjonene mot prestestyret i Teheran. Han synes det er beklagelig at mange av de europeiske energiselskapene som jobber med iransk olje og gass lenge har vist liten vilje til å følge sanksjonene i praksis.

Ilham Aliyev kom med beskyldningene mot Statoil selv om nordmennene er en av de fremste investerorene og utbygger av både olje og gassfelt i den tidligere sovjetiske republikken. Statoil er også medeier i olje- og gassnettet som bringer energiressursene til markeder i vest via Tyrkia.

Det blir ikke nevnt i dokumentene at Statiol for øyeblikket er i fred med å avslutte sitt engasjement i Iran.

Fra oslo

Wikileaks hadde søndag offentliggjort mer enn 250.000 dokumenter fra amerikanske ambassader og tjenestemenn rundt om i verden. I følge nettstedet skal 763 av dokumentene komme fraden amerikanske ambassaden i Oslo.

I følge det tyske magasinet «Der Spiegel» skal 11 av rapportene fra Oslo være hemmeligstemplet i en grad som betyr at de ikke skal gjøres kjent overfor andre lands myndigheter. Ingen av dokumentene fra den norske hovedstaden var gradert «Strengt hemmelig».

De fleste rapportene til Utenriksdepartementet i Washington handler om våpen-nedrusting, den norske olje- og gassindustrien, atomvåpen, salg av våpen og terrorisme. Minst en rapport behandler etterretningsorganisasjonen CIA.

Ellers er 24 rapporter stemplet hemmelig, 18 fortrolig, men ikke for utlendinger, 379 fortrolig, 197 ugradert og bare for tjenestemenn, mens 134 er helt ugradert.

Kai eide

Også Kai Eide som inntil i år var FNs stedlige representant i Afghanistan, omtales i dokumentasjonshaugen på Wikileaks. Eide blir sitert fra flere møter med amerikanske tjenestemenn hvor han peker på behovet for sivil, humanitær hjelp i Afghanistan på like linje som den internasjonale, militære innsatsen.

Ellers var en del av det norske innholdet i dokumentmassen knyttet til Nato og operasjonene i Afghanistan. Storparten av de norske dokumentene var i går ikke offentliggjort av Wikileaks, men det er ventet at så vil skje innen kort tid.

Les også

Siste fra Verden

Relaterte bilder

Siste saker