Bolig

  • Åtte møtte på spesiell visning

    Lekker fingermat, stylet bolig, kraftig markedsføring og fem meglere på plass. Det var ikke nok til å trekke mange på boligvisningen på Madlamark søndag kveld.