- Jeg gikk fra å være sengeliggende til å føle meg helt frisk i løpet av seks måneder, etter 30 års sykdom, sier Maria Gjerpe.

At Rituximab kunne hjelpe mot ME ble tilfeldig oppdaget av legene Øystein Fluge og Olav Mella på Haukeland sykehus. De brukte medisinen på en kreftpasient som også hadde ME. Resultatet ble at ME–symptomene forsvant helt, for så å komme tilbake når medisinens virkning var over.

Lammende sykdom

Sykdommen ME (myalgisk encefalopati) fører til kronisk utmattelse. Influensaliknende sykdomsfølelse, sensorisk overfølsomhet og søvnløshet er andre symptomer. Det finnes ingen godkjent behandling. ME er en av sykdommene som fører til størst grad av uførhet. Om lag 25 prosent av pasientene er sengeliggende eller husbundne.

En studie på 30 ME-pasienter ved Haukeland ga gode resultater for to-tredjedeler. Mella og Fluge fikk likevel avslag fra Statens Forskningsråd til å finansiere videre forskning. Den norske regjeringen øremerket fire millioner kroner over statsbudsjettet, men de trenger 11 millioner kroner.

Det mangler dermed syv millioner kroner til en ny studie med 140 pasienter. De satser Maria Gjerpe på å skaffe i løpet av 90 dager, gjennom sin egenstartede organisasjon MEandYou. Lykkes hun, vil dette antagelig være den første såkalt crowdfundingen av klinisk forskning som er gjort.

MEandYou mottok 560.000 kroner i løpet av de første ti dagene gjennom donasjoner fra hele verden.

Kamp mot klokka

- Jeg jobber for å samle inn penger så lenge min helse tillater det. Rituximab må gis via drypp med få måneders mellomrom for å holde meg frisk, og jeg har fått min siste dose, sier Maria Gjerpe.

Hun fikk ME i 1984. Selv om hun har vært sengeliggende 21 timer per dag i lange perioder, studerte hun medisin og ble uteksaminert lege i 2005.

Les mer om aksjonen her

https://www.facebook.com/MEYOU.no