• FOTO: Kristian Jacobsen

– AFP er ikke viktig nå