• FOTO: Thomas Førde

– For liten interesse fra pilotene