• FOTO: Anders Minge (MMS)

– Fungerte som organisert gruppe