- Ledigheten vil øke

På et frokostmøte i SR-Bank med over 130 tilhørere sa sentralbanksjef Svein Gjedrem at vi må regne med økende arbeidsledighet og strammere tider enda ett år.