• FOTO: Siri Handeland

– Må ha den jærske arbeidsånden