• Vi trenger ikke slå av lysene for å mestre klimatrusselen, hevder Olav Kårstad. Her med den nye boka fra Universitetsforlaget. FOTO: Kristian Jacobsen

– Noen må gjøre mer enn andre