• FOTO: Umoe Schat-Harding

19 selskaper må forklare seg