Aksjeselskap får eiga Tveit skulegard

Aksjeselskapet Tveit Gard AS med fiskeoppdrettar Gerhard Alsaker som eigar, har fått konsesjon til å eiga landbruksskulegarden på Tveit i Nedstrand.