Alle Smedvig-rigger flagges ut

— De to siste riggene til Smedvig ASA, som fortsatt er igjen i norsk eierskap, vil også bli flyttet utenlands.