Ansatte integrert, oljelisenser i fare

Shell har gjennomført sammenslåingen med Enterprise uten oppsigelser. Men de 41 lisensene er ikke fredet.