Arbeidsplasser truet hos Hydro

For første gang i historien har Hydro Aluminiums pressverk på Karmøy sendt ut permisjonsvarsel til sine 128 ansatte.