• FOTO: Håvard Svensvik

Badger Explorer fikk nyskapningspris