• FOTO: SVEND OLE KVILESJ�

Bankstreik avverget

Partene ble enige på overtid.