• Ben Bernanke sa i en tale i New York mandag at den iboende styrken i USAs økonomi, sammen med sentralbanken Federal Reserves arbeid for høy sysselsetting og stabile priser, vil bidra til styrking av dollaren. FOTO: Scanpix

Bernanke jobber for sterkere dollarkurs

USAs sentralbank arbeider aktivt for å sørge for en sterk dollarkurs. En sterk dollar er en forutsetning for stabile globale finansmarkeder, sier sentralbanksjef Ben Bernanke.