• FOTO: Viktor Klippen.

Billigmerkene blir stadig mer spiselige