• FOTO: Kristian Jacobsen

Blir verdensambassadører for nordisk mat