• Bøndene har presentert sitt krav i årets jordbruksoppgjør. FOTO: Odd Pihlstrøm

Bondekrav på 2,2 milliarder

Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag krever 2,2 milliarder i økte overføringer og priser i årets jordbruksoppgjør.