Clemet med tiltak mot mobbing

Regjeringen skjerper tiltakene mot mobbing. Skolene plikter å aksjonere mot overgrep, og passivitet hos skole og lærere gir grunnlag for klage og eventuelt sanksjoner.