• Et av DSD Shipping sine nye oljetankskip som er bygt i Japan. Rederiet har bestilt fire nye i denne størrelsen. FOTO: DSD

DSD bygger 24 nye skip