• Anne Kristin Skretting (til venstre) og Ann Charlott Wiborg jobber som henholdsvis styrer og førskolelærer i Smeaheia barnehage i Sandnes. De måtte stenge barnehagen fullstendig på grunn av streiken, noe som medførte at 70 barn sto uten tilbud. Unios streik i kommunesektoren, som er aksjonen Skretting og Wiborg deltar i, fortsetter. FOTO: Ove Heimsvik

Disse streiker fremdeles

Selv om storstreiken har krympet, fortsetter kommunestreiken for fullt. Her er oversikten over hvor streiken fremdeles rammer og hvem som har gått tilbake på jobb.