• FOTO: Hans E.H. Jacobsen

Enoksen freder småkraftverk