Et generasjonsskifte kan knekke en bedrift

Gjort på feil måte, kan et generasjonsskifte påføre en familiebedrift en alvorlig økonomisk knekk. Nå er det også en endring av reglene underveis, og de vil gjøre det dyrere for noen og billigere for andre hvis de gjennomføres.