Fallende optimisme blant småbedriftene

Småbedriftsledere er de første til å merke taktskifter i økonomien. Optimismen blant disse er nå sterkt synkende.