Flyttestrøm fra Stor-Stavanger

Tendensen er klar. Stavanger, og nå også storbyområdet,  «taper» innbyggere til resten av landet.