• - Når økonomien er god, kan det tyde på at folk tar den globale usikkerheten inn over seg, tenker mer langsiktig og sparer mer, mener Martin Gjelsvik ved IRIS. FOTO: Marie von Krogh

Folk i Rogaland sparer mer enn før

9 av 10 rogalendinger takler en uforutsett utgift på 20.000 kroner i løpet av en uke. Men flere er blitt mer forsiktige med pengebruken.