• FOTO: Rita Skjæveland.

Først med hundevaskemaskin