Fortviler over oljeprisen, rentene opp

Europeiske forbrukere jamrer seg over høyoljepris. Nå fører den samme oljeprisen til økt inflasjon og dermedhøyere renter. Flere renteøkninger vil trolig følge.