Halliburton fikk Hydro-kontrakter

Norsk Hydro har tildelt Halliburton kontrakter for boretjenster på Oseberg C, Oseberg Øst og Bragefeltene for en periode på 3 år med en antatt verdi på kr 300 millioner i kontraktperioden.